Cung cấp giải pháp cách nhiệt

Chống tia UV và IR

image26

Bảo vệ bạn và mọi người

image27

Tìm hiểu thêm

Cách nhiệt và chống chói

image28

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Toà nhà Cao Tốc Trung Lương

image29

Toà nhà Cao Tốc Trung Lương

image30

Toà nhà Cao Tốc Trung Lương

image31

Công ty Tôn Đông Á

image32

Công ty Tôn Đông Á

image33

Công ty Tôn Đông Á

image34

Đại Quang Minh - Sala

image35

Đại Quang Minh - Sala

image36

Đại Quang Minh - Sala

image37

Mercedes Haxaco - hàng xanh

image38

Mercedes Haxaco - hàng xanh

image39

Mercedes Haxaco - hàng xanh

image40

Toà nhà The Vista - Q2

image41

Toà nhà The Vista - Q2

image42

Toà nhà The Vista - Q2

image43

Nhà hàng Jumbo Seafood

image44

Nhà hàng Jumbo Seafood

image45

Nhà hàng Jumbo Seafood

image46